IQ-TEC Enterprise Foundation versie 46

Vandaag gaat de nieuwe release van Enterprise Foundation live, versie 46!

In onze nieuwe release zijn meerdere nieuwe functionaliteiten te vinden. Met deze versie introduceren we voor jullie conversaties en cardboard.
Met conversaties is het vanaf nu mogelijk om binnen een Synergy request een gesprek te voeren, vergelijkbaar aan een WhatsApp gesprek. Dit houdt in dat je direct kunt zien wie wat gezegd heeft en wanneer. Tevens is het mogelijk om tekst op te maken met eigenschappen zoals onderlijning, italics en dikgedrukt. Daarnaast zorgt deze functionaliteit er ook voor dat er in de tekst afbeeldingen geplaatst kunnen worden. Deze afbeeldingen kunnen later bij het bekijken van de conversatie aangeklikt worden, waarna ze schermvullend worden weergegeven.

Met Cardboards krijgt u in één keer een helder overzicht van uw data. Welke data is afhankelijk van de inrichting. Mocht u een cardboard gebruiken om bijvoorbeeld support tickets bij te houden, kunt u het cardboard gebruiken om deze tickets direct toe te wijzen aan bijvoorbeeld personen of projecten, afhankelijk van de inrichting van het cardboard.
Wilt u meer weten over deze twee nieuwe functionaliteiten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Daarnaast hebben we tabs toegevoegd op verschillende entiteit kaarten zoals relatiekaart, projectkaart en medewerkerkaart. Hiermee maken wij het mogelijk om de standaard velden en de extra velden die middels onze software beschikbaar gemaakt kunnen worden, uit te spreiden over tabbladen. Uiteraard kunnen deze tabbladen volledig naar eigen inzicht ingericht worden.

In deze versie is ook de implementatie voor validatie en trigger-verwerking afgerond. Validatie stelt u in staat om op elke data-entiteit uw eigen validatie toe te passen. De flexibiliteit van deze oplossing is door het toepassen van ons expressie systeem vrijwel ongelimiteerd. Stel dat in uw bedrijf een medewerker een lease auto aan mag vragen via een verzoek, maar alleen mits de manager via een ander verzoek hier toestemming voor geeft. Met onze nieuwe validatie mogelijheden, kan dit afgedwongen worden!

Vervolgens is het ook mogelijk om middels een ander stuk nieuwe funtionaliteit, trigger-verwerking, hier additionele acties aan toe te voegen mits de validatie slaagt. In het eerder genoemde voorbeeld zou het bijvoorbeeld wenselijk kunnen zijn om, op het moment dat de medewerker een lease auto middels een verzoek aan vraagt, een tweede verzoek ter attentie van de inkoper aan te maken. Dit is mogelijk middels onze nieuw afgeronde trigger-verwerkingsfunctionaliteit, warmee u conditioneel extra acties toe kunt voegen aan het opslaan van een data-entiteit zoals een standaard Synergy verzoek. Deze acties worden op basis van configureerbare condities direct uitgevoerd. Hoewel het resultaat vergelijkbaar is aan een trigger, is een belangrijk verschil dat onze oplossing direct vanuit Synergy zelf beheerd en gemonitord kan worden.

Naast de nieuwe functionaliteiten zijn er ook wat verbeteringen te vinden in versie 46.

Zo zijn er bijvoorbeeld enkele dingen binnen batch processing verbeterd. De gemaakte wijzigingen zorgen ervoor dat er minder fouten op zullen treden bij het uitvoeren van batch process templates, met name wanneer gebruik wordt gemaakt van acties die met Exact Globe communiceren.
Al met al zorgen al deze verbeteringen ervoor dat de IQ-TEC Enterprise Foundation versie 46 de meest uitgebreide, krachtige tool is die we tot op heden ontwikkeld hebben. Een tool die u in staat stelt Synergy volledig in te richten, zo dat het uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt. De flexibiliteit van onze oplossing zorgt ervoor dat u uw bedrijfsprocessen niet langer aan Synergy hoeft aan te passen, maar dat u uw processen volledig door Synergy kunt laten ondersteunen!