Privacy Statement

Introductie

Bij IQ-TEC zetten we ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zien deze als uw gegevens,
van u persoonlijk en dat nemen wij in acht. We willen ook zorgen dat onze klanten en bezoekers van de
IQ-TEC-website vertrouwen in ons blijven houden.

In onze privacyverklaring verstrekken wij u uitgebreide informatie over wanneer en waarom wij uw
persoonsgegevens verzamelen en over hoe wij deze gebruiken en beschermen. De gegevens die u met ons
deelt zorgen ervoor dat u een persoonlijkere ervaring krijgt, bv. gegevens over uw regio of uw
bedrijfstak, beurzen en potentieel voor u interessante nieuwe ontwikkelingen.

IQ-TEC is een gecertificeerde Exact partner met focus op zakelijke dienstverlening. Naast implementatie
van Exact producten bieden wij ook add-ons, rapportage, functioneel beheer, support en maatwerk. Al onze
business consultants hebben ruim 10 jaar ervaring. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer,
Nederland. IQ-TEC is onderdeel an de ORTEC Groep.

Contact gegevens voor IQ-TEC’s Hoofdkantoor:

IQ-TEC
Houtsingel 5
2719 EA
Zoetermeer
Nederland

U kunt ons telefonisch bereiken via nummer +31 (0)88 678 3200. U kunt ook contact met ons opnemen door
middel van de contactformulieren op onze website www.iq-tec.nl/contact/

Als u vragen heeft over uw gegevens of het gebruik daarvan, neem dan contact met ons op via de
formulieren op onze website voor uitoefening van uw rechten als betrokkene.

Hoewel het niet verplicht is om alle in deze privacy policy vermelde gegevens te verstrekken, bestaat de
kans dat IQ-TEC niet in staat is om u alle mogelijke diensten te bieden wanneer u ervoor kiest om dit
niet te doen.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens

We verzamelen gegevens op verschillende manieren:

 1. Wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven
 2. Wanneer u zich registreert voor het downloaden van brochures
 3. Wanneer u onze website bezoekt: We gebruiken cookies ter verbetering van de ervaring bij het bezoek
  aan de website en om de service die u van ons krijgt op u persoonlijk af te stemmen – dit betekent
  dat wij uw eerdere bezoeken onthouden en volgen welke pagina’s van de website u bezoekt. Zie voor
  meer informatie ons cookiebeleid. Wanneer u een IQ-TEC-website bezoekt, slaat de IQ-TEC-webserver
  automatisch uw openbare internetprotocoladres (‘IP’) op en genereert deze een logbestand.

De door ons verzamelde gegevenscategorieën

We verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering, levering van de door u
gevraagde diensten en om u op de hoogte te houden. Soms heeft u de mogelijkheid om bepaalde gegevens
niet aan ons te verstrekken, maar dit kan leiden tot een mindere mate van personalisering, bijvoorbeeld
dat u niet op de hoogte wordt gebracht over een evenement waarvoor u wel belangstelling zou hebben
gehad.

Welke gegevens wij verzamelen hangt af van waar en wanneer deze verzameld worden:

Gegevens die wij rechtstreeks van u krijgen:

Wanneer u een account bij ons aanmaakt of zich registreert op onze website moeten wij gegevens van u
verzamelen om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren.
We verzamelen mogelijk de volgende
gegevens:

 • Voorvoegsel en naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s) contactpersoon

Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen wij mogelijk de volgende gegevens:

 • Automatisch ingevuld IP-adres: een openbaar IP-adres is een uniek nummer dat een computer, groep
  computers of een ander met het internet verbonden apparaat toestaat het internet te gebruiken. Het
  logbestand slaat de datum en tijd van uw bezoek op, welke pagina’s werden opgevraagd, de
  doorverwijswebsite (indien vermeld) en de versie van uw browserprogramma. Deze gegevens worden
  verzameld voor het stellen van diagnoses en het beheren van de website, om de geografische verdeling
  van bezoekers te bepalen en om na te gaan hoe zij op de website terecht zijn gekomen.
 • Cookies: zie voor meer informatie over cookies en de wijze waarop IQ-TEC deze gebruikt de
  cookieverklaring van IQ-TEC.

Publiekelijk beschikbare informatie

Het is mogelijk dat wij informatie opnemen die is gepubliceerd in artikelen/kranten.

Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens

De gegevens die wij van u bezitten, worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Dit zijn de
belangrijkste: voor levering van de door u gevraagde dienst, het bieden van een persoonlijke ervaring, u
op de hoogte te brengen van evenementen of updates waarom u gevraagd heeft of om contact met u op te
nemen als we aanvullende informatie nodig hebben of moeten verstrekken.

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

Voor onze bedrijfsvoering, levering van een dienst of nakoming van een overeenkomst met
u:

 1. Uw gegevens zijn nodig voor het afhandelen van verzoeken om ondersteuning en informatie of het
  uitvoeren van interne processen, zoals werving of de administratie van evenementen.
 2. Uw gegevens worden gebruikt om u de best mogelijke klantenservice te bieden en ten behoeve van de
  interne administratie.
 3. Uw gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen als we belangrijke informatie hebben over
  uw aanmelding, zoals bevestiging van uw aanwezigheid bij een evenement of communicatie ten aanzien
  van uw sollicitatie.

Verwerkingen die wij doen met uw toestemming:

 1. U kunt uw gegevens aan ons verstrekken zodat wij u via e-mail op de hoogte kunnen houden van onze
  activiteiten, door middel van nieuwsbrieven en communicatie ten aanzien van toekomstige evenementen.
 2. U kunt uw gegevens verstrekken zodat wij u kunnen informeren rondom een specifiek product of dienst
  waarover u meer informatie wilt hebben.

In die gevallen waar wij een rechtmatige grondslag hebben (zoals een wettelijke verplichting en
gerechtvaardigd belang):

 1. Om uw interesses en voorkeuren te leren kennen, zodat wij u kunnen benaderen met informatie die voor
  u relevant is.
 2. Om ons te helpen doelgerichte marketingcommunicatie en advertenties te versturen, zodat deze
  relevanter voor u zijn.
 3. Om te meten en te begrijpen hoe onze klanten reageren op verschillende marketingactiviteiten, zodat
  wij ervoor kunnen zorgen dat onze activiteit goed gericht, relevant en effectief is.
 4. Om de door ons geboden diensten te analyseren en constant te verbeteren, met name ten aanzien van
  onze website.

Hoe verwerken wij en andere organisaties uw gegevens

IQ-TEC zal uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw voorafgaande toestemming voor marketingdoeleinden
delen met of verkopen, verhuren of verhandelen aan derden.

Sommige van onze dienstverleners hebben mogelijk toegang tot uw gegevens om voor ons diensten uit te
voeren. Denk hierbij aan de verzending van nieuwsbrieven of het hosten van onze website. Wij zorgen
ervoor dat iedere partij die voor IQ-TEC dergelijke diensten levert een overeenkomst met ons sluit en
voldoet aan onze normen voor gegevensbescherming. Deze derden gebruiken uw gegevens niet voor andere
doeleinden dan het duidelijk vastgelegde doel in verband met de dienst die zij leveren.

Wij delen uw gegevens mogelijk met:

 1. Dienstverleners die namens IQ-TEC werken ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst die wij
  met hen of u sluiten, bijvoorbeeld marketingbureaus, databasediensten, websitehosting of diensten
  voor e-mailverzending.
 2. Analitische dienstverleners (zoals GoogleAnalytics) om ons te helpen bij het analyseren van
  websitebezoek, en het identificeren van potentiele en bestaande klanten
 3. Derden, in geval wij daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld op verzoek van de politie of een
  toezichthoudende of overheidsinstantie die onderzoek doet naar onrechtmatige activiteiten.

IQ-TEC is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen en -praktijken van andere niet aan IQ-TEC
gelieerde websites, ook niet als deze benaderd worden door middel van links op IQ-tec.nl of een andere
website die eigendom is van IQ-TEC. We raden u aan de verklaringen te bekijken van elke website die u
bezoekt en de eigenaar of de functionaris gegevensbescherming van dat bedrijf te benaderen als u zorgen
of vragen heeft.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat verzending van gegevens via het
internet 100% veilig is. Wij kunnen derhalve niet de veiligheid garanderen van gegevens die u aan ons
verstrekt en willen u erop wijzen dat u dit op eigen risico doet.

Het gebruik van cookies

IQ-TEC maakt op onze website gebruik van cookies.
Wanneer u onze website bezoekt, kan IQ-TEC bepaalde informatie die algemeen bekend staat als een
‘cookie’ op uw computer opslaan. Een cookie helpt u en ons het beste uit de website te halen en helpt
IQ-TEC u een service op maat te bieden.

Hoe werkt een cookie ?

Wanneer u een website bezoekt, is het mogelijk dat deze website een klein bestand naar uw computer stuurt
bestaande uit met letters en cijfers. Dit bestand wordt vervolgens opgeslagen en gebruikt door uw
webbrowser. De informatie die in deze “cookie” is opgeslagen, kan worden opgehaald wanneer u dezelfde
website opnieuw bezoekt om de website (en alleen die website) op de hoogte te stellen van uw eerdere
activiteit. Een cookie kan ons geen toegang geven tot uw computer of tot informatie die verder gaat dan
wat u ons verstrekt.

Welke informatie bevat een cookie ?

Een cookie bevat de naam van de server waar hij vandaan kwam, de levensduur van de cookie en een waarde,
meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Toestemming voor cookies ?

Bij het eerste bezoek van de IQ-TEC website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van
cookies. U kunt hierbij toestemming geven voor alle cookies, door middel van het accepteren van de
zogenaamde “cookie-bar” die bij de eerste keer verschijnt. U kunt er ook voor kiezen specifiek cookies
wel of niet toe te staan door gebruik te maken van het zogenaamde “preference center”. Middels het
preference center kunt u ook te allen tijde uw voorkeuren wijzigen of intrekken.

Verschillende typen cookies.

Hieronder vind u een aantal veelvuldig gebruikte typen van cookies, samen met hun doel.

Cookie Doel Beschrijving
Essential cookies Een site kan een beperkt aantal cookies gebruiken die essentieel zijn voor bepaalde diensten
die een gebruiker heeft aangevraagd of voor veiligheidsdoeleinden. Een site kan bijvoorbeeld
een cookie gebruiken voor een winkelwagenfunctie wanneer een gebruiker een aankoop doet. In
het bijzonder als een gebruiker zich heeft geregistreerd op een site of een klantenportal
gebruikt. Een cookie wordt gebruikt om het apparaat dat een gebruiker gebruikt te
verifiëren.
Performance cookies Prestatiecookies zijn ingesteld om geaggregeerde niet-identificeerbare informatie te
verzamelen en daarover te rapporteren, die vervolgens kan worden gebruikt om te rapporteren
over de prestaties van de website en inzicht te geven in hoe de site momenteel wordt
gebruikt en hoe deze kan worden verbeterd voor uw publiek.
Functional cookies Functionele cookies ondersteunen hoe een website functioneert. Door bijvoorbeeld het apparaat
van een gebruiker op een unieke maar anonieme basis te identificeren, kan een website de
taalvoorkeuren van de gebruiker identificeren.
Third party cookies Cookies van derden worden op het apparaat van een gebruiker geplaatst. Dit zijn cookies van
een ander domein dan het domein dat de gebruiker bezoekt. Cookies van derden zijn vaak
toegestaan ​​door een webbrowser, maar ze kunnen worden geblokkeerd, omdat ze veel worden
gebruikt door adverteerders om de browsegeschiedenis bij te houden.

Door IQ-TEC gebruikte cookies:

Performance Cookies
Naam Duur Herkomst Beschrijving
_ga 2 jaar Google Universal Analytics Gebruikt voor het onderscheiden van unieke gebruikers
_gid 1 dag Google Universal Analytics Registratie van elke bezochte pagina
Targeting Cookies
Naam Duur Herkomst Beschrijving
_gat_gtag_xxxxxxxxxx 5 seconds Google Analytics Onderdeel van Google Analytics, gebruikt voor de sturing van verzoeken

Hoe beschermen wij uw gegevens

IQ-TEC spant zich in om de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt te beschermen. We passen solide,
geschikte technologieën en beleid toe, zodat de gegevens die wij van u hebben beschermd zijn tegen
ongeoorloofde toegang en ongepast gebruik. Zo is bijvoorbeeld uw eventuele online aanmelding versleuteld
en is ons eigen netwerk beschermd.

Als onderdeel van de diensten die wij u bieden via de IQ-TEC-website kunnen de door u verstrekte
persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren als de computerservers van de partner die wij gebruiken voor het versturen van
nieuwsbrieven in een land buiten de EER staan. Wanneer IQ-TEC uw persoonsgegevens op deze manier
doorgeeft naar een land buiten de EER treffen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten
zoals uiteengezet in deze privacyverklaring beschermd blijven.

Additionele maatregelen rondom doorgifte van gegevens naar de VS is hiervan een voorbeeld. De
gegevensbeschermingswetten in de VS zijn zwakker dan in de EER en wij zullen er daarom op toezien dat
alleen organisaties die zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield-akkoord uw persoonsgegevens
verwerken. Nadere informatie over deze certificering is te vinden op www.privacyshield.gov/welcome

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring
vermelde doelstelling en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. We bewaren niet meer
gegevens dan wij nodig hebben. De bewaartermijn is afhankelijk van de doelstelling. Neem voor meer
informatie over de bewaartermijn van uw gegevens contact met ons op via de gegevens vermeld in deze
verklaring, of middels het contact formulier op onze site.

Wanneer u ons verzoekt om stopzetting van de toezending van direct-marketingcommunicatie bewaren we
minimale gegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) om ervoor te zorgen dat wij dergelijke verzoeken
nakomen.

Uw keuzes

We hebben geprobeerd om het voor u gemakkelijk te maken om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in
te zien en aan te passen of om ons te verzoeken om u niet meer te benaderen. Het zijn uw gegevens en we
willen ervoor zorgen dat u het gevoel heeft dat u daar zeggenschap over heeft.

Gebruik de contact formulieren op onze website voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene.

Aanpassingen of wijzigingen van de privacyverklaring en nadere
informatie

Deze verklaring wordt mogelijk aangepast als gevolg van veranderingen bij IQ-TEC of bijvoorbeeld voor
verwerking van wijzigingen in wet- en regelgeving. Aanpassingen in deze verklaring worden op deze pagina
gepost – we raden u aan deze regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2020.

Nadere informatie over de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op de websites van
de plaatselijke toezichthoudende instanties. Voor uw gemak hebben wij een aantal daarvan hieronder
vermeld:

Nederland
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Belgie
https://www.dataprotectionauthority.be
Duitsland https://www.bfdi.bund.de
Frankrijk https://www.cnil.fr
Verenigd Koninkrijk https://ico.org.uk